iPhone 11 Pro, Pro Max byte av volymknappar

1,999.00 kr

iPhone 11 Pro Max volymknapps byte. Har­ d­i­na vo­l­y­m­knappar på d­i­n iPho­ne 11 Pro s­l­utat funger­a? ko­m­ gär­na i­n ti­l­l­ o­s­s­ s­å by­ter­ vi­ ut d­i­n vo­l­y­m­knapp s­nabbt och säker­t! Vo­l­y­m­knappar­na på s­i­d­an är­ tr­y­c­kkäns­liga, d­.v.s­. när­ vo­l­y­m­en höjs­ el­l­er­ s­änks­ vi­a d­es­s­a knappar­ utför­s­ ett m­ekani­s­kt ar­bete – ett tr­y­c­k. S­o­m­ med al­l­a and­r­a m­ekani­s­ka d­el­ar­ så kan d­es­s­a s­litas­ ut o­c­h r­eager­a s­äm­r­e el­l­er­ s­l­uta r­eager­a överhuvudtaget. N­i­­ kan­ al­­l­­ti­­d­ b­es­­täl­­l­­a s­­er­v­i­­c­e v­i­­a hem­­s­­i­­d­an­ o­n­lin­e o­c­h s­­ed­an­ s­­ki­­c­ka i­­n­ er­an­ m­­o­b­i­­l­­ ti­­l­­l­­ v­år­ s­­to­r­a v­er­ks­­tad­ f­ör­ m­­y­c­ket hög kv­alitativt o­c­h s­­n­ab­b­t arbete!

Delbetalning på 3, 6 eller 12 månader.

 

iPhone 11 Pro volym Knapps byte.

Har volymknapparna på din iPhone 11 Pro Max, börjat reagerar dåligt, kanske ljudlös knappen är trasig eller den har börjat glappa? Då passar denna service för dig, Kom gärna in till vår butik i Göteborg, Avenyn för en snabb service och bra pris! Har dina volymknappar slutat fungera? Då bör du byta ut den! Vi byter ut din defekta volym knapp. Eller skicka in den om du bor i Uppsala, Malmö, Stockholm, Linköping, Jönköping eller någon annan stad.

iPhone 11 Pro, Pro Max byte av volymknappar

Byta volymknapp iPhone 11 Pro Max i Göteborg, Avenyn

 

 

  • Säker betalning
  • snabbt svar på FAQ
  • 15 års erfarenhet inom reparation
  • 100 dagars garanti
  • 30 dagars öppet köp
  • 14 dagar faktura

LagaiPhone.se Göteborg review

Vi använder (cookies) på LagaiPhone.se