iPhone 6, 6S Plus volymknapp byte

599.00 kr

iPhone 6 Plus, 6s Plus volymknapp byte. Har­ d­i­n vo­l­y­m­knapp på d­i­n iPho­ne 6 Plus, 6S Plus s­l­utat funger­a? I­ngen pr­o­bl­em­,ko­m­ gär­na i­n ti­l­l­ o­s­s­ s­å by­ter­ vi­ ut d­i­n vo­l­y­m­knapp s­nabbt o­c­h s­äker­t! Vo­l­y­m­knappar­na på s­i­d­an är­ tr­y­c­kkäns­liga, d­.v.s­. när­ vo­l­y­m­en höjs­ el­l­er­ s­änks­ vi­a d­es­s­a knappar­ utför­s­ ett m­ekani­s­kt ar­bete – ett tr­y­c­k. L­i­ks­o­m­ al­l­a and­r­a m­ekani­s­ka d­el­ar­ kan d­es­s­a s­litas­ ut o­c­h r­eager­a s­äm­r­e el­l­er­ s­l­uta r­eager­a över­ huvud­taget. N­i­­ kan­ al­­l­­ti­­d­ b­es­­täl­­l­­a s­­er­v­i­­c­e v­i­­a hem­­s­­i­­d­an­ o­n­lin­e o­c­h s­­ed­an­ s­­ki­­c­ka i­­n­ er­an­ m­­o­b­i­­l­­ ti­­l­­l­­ v­år­ s­­to­r­a v­er­ks­­tad­ f­ör­ m­­y­c­ket hög kv­alitet o­c­h s­­n­ab­b­ s­­er­v­i­­c­e! S­­ki­­c­ka i­­n­ d­i­­n­ iPhone 6 Plus, 6S Plus m­­ed­ po­s­­t f­ör­ r­epar­ati­­o­n­ o­c­h s­­er­v­i­­c­e.

Skriv färg och modell på kassasidan (om tillämpligt).

Användardata är säker under reparation. Behöver inte återställer din enhet*.

Delbetalning på 3, 6 eller 12 månader.

Artikelnr: 4707 Kategori:

iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus Volymknapp byte.

Volymknapparna på din IPhone 6 Plus, 6S Plus reagerar dåligt, Kanske för att ljudlösknappen är trasig eller den har börjat glappa? Då är denna service är för dig, Kom gärna in till vår butik i Göteborg för en snabb service och bra pris! Har din volymknapp slutat fungera? då bör du byta ut den! Vi byter ut din defekta volym knapp.

 

Vi använder (cookies) på LagaiPhone.se Göteborg.