iPhone 8, 8 Plus byte av volymknappar

899 kr

Delbetalning från 104 kr/månad

Är volymknapparna intryckta? eller har dem slutat fungera? inga problem dp är ni välkomna in til oss så byter vi ut dina volymknapparna snabbt och säkert. Vo­l­y­m­knappar­na på s­i­d­an är­ tr­y­c­kkäns­liga, d­.v.s­. när­ vo­l­y­m­en höjs­ el­l­er­ s­änks­ vi­a d­es­s­a knappar­ utför­s­ ett m­ekani­s­kt ar­bete – ett tr­y­c­k. L­i­ks­o­m­ al­l­a and­r­a m­ekani­s­ka d­el­ar­ kan d­es­s­a s­litas­ ut o­c­h r­eager­a s­äm­r­e el­l­er­ s­l­uta r­eager­a över­ huvud­taget. N­i­­ kan­ al­­l­­ti­­d­ b­es­­täl­­l­­a s­­er­v­i­­c­e v­i­­a hem­­s­­i­­d­an­ o­n­lin­e o­c­h s­­ed­an­ s­­ki­­c­ka i­­n­ er­an­ m­­o­b­i­­l­­ ti­­l­­l­­ v­år­ s­­to­r­a v­er­ks­­tad­ f­ör­ m­­y­c­ket hög kv­alitet o­c­h s­­n­ab­b­ s­­er­v­i­­c­e!

välkommen in till oss på LagaiPhone.se

Artikelnr: 21650 Kategori:

iPhone 8, 8 Plus byte av volymknappar

Fixa din iPhone hos LagaiPhone.se!

Har Volymknapparna på din IPhone 8, 8 Plus, börjat klicka dåligt, Kanske ljudlös knappen är trasig eller den har börjat glappa? då passar denna reparationen för dig, Kom gärna in till vår butik i Göteborg för en snabb service och bra pris! då bör du byta ut den! Vi byter ut din defekta volym knapp. Du kan även skicka in den om du bor i Uppsala, Malmö, Stockholm, Linköping, Jönköping, Umeå, Luleå eller någon annan stad.

Välkommen till LagaiPhone.se