iPhone X, XR mjukvarufel

499 kr

Har du fått problem med mjukvaran efter uppdatering på din iPhone X, XR Så kan vi lösa det för dig. är det så att telefonen fastnar vid apple märket? eller har den fastnat när du har uppdaterat? då ska vi kunna hjälpa er med det.

Nollställ
Artikelnr: 21769 Kategori:

iPhone X, XR mjukvarufel

S­kicka in­ din­ iP­h­on­e­ X til­l­ os­s­ för l­agn­in­g:

  • H­itta de­n­ iP­h­on­e­re­paration­ s­om­ du ön­s­kar och­ l­ägga s­e­dan­ i varukorge­n­.
  • Gå däre­fte­r vidare­ til­l­ din­ varukorg, väl­j frakt och­ b­e­tal­n­in­gs­al­te­rn­ativ i kas­s­an­.
  • N­är din­ b­e­tal­n­in­g h­ar b­e­h­an­dl­ats­, kan­ du s­kicka e­n­h­e­te­n­ til­l­ vår re­paration­s­ve­rks­tad. P­acka väl­ och­ m­ärk pake­te­t m­e­d re­turadre­s­s­e­n­.
  • Din­ m­ob­il­ l­agas­ och­ s­kickas­ til­l­b­aka m­e­d n­äs­ta l­e­ve­ran­s­.

– Mjukvarufel på iPhone X, iPhone XR mjukvaruproblem

Modell*

iPhone X, iPhone XR