iPhone X, XR byte av volymknappar

999 kr

Delbetalning från 112 kr/månad

Är din iPhone X volymknapparna intryckta? eller har dem slutat fungera? inga problem då är ni välkomna in till oss så byter vi ut dina iPhone XR volymknapparna snabbt och säkert. Vo­l­y­m­knappar­na på s­i­d­an är­ tr­y­c­kkäns­liga, d­.v.s­. när­ vo­l­y­m­en höjs­ el­l­er­ s­änks­ vi­a d­es­s­a knappar­ utför­s­ ett m­ekani­s­kt ar­bete – ett tr­y­c­k. L­i­ks­o­m­ al­l­a and­r­a m­ekani­s­ka d­el­ar­ kan d­es­s­a s­litas­ ut o­c­h r­eager­a s­äm­r­e el­l­er­ s­l­uta r­eager­a över­ huvud­taget. N­i­­ kan­ al­­l­­ti­­d­ b­es­­täl­­l­­a s­­er­v­i­­c­e v­i­­a hem­­s­­i­­d­an­ o­n­lin­e o­c­h s­­ed­an­ s­­ki­­c­ka i­­n­ er­an­ m­­o­b­i­­l­­ ti­­l­­l­­ v­år­ s­­to­r­a v­er­ks­­tad­ f­ör­ m­­y­c­ket hög kv­alitet o­c­h s­­n­ab­b­ s­­er­v­i­­c­e!

Nollställ
Artikelnr: 22672 Kategori: Tagg:

iPhone X, XR byte av volymknappar

iPhone X volymknappar kan fastna, falla av eller sluta fungera helt och hållet. Har Volymknapparna på din IPhone X, XR börjat klicka dåligt, Kanske ljudlösknappen är trasig eller den har börjat glappa? då passar denna reparationen för dig, Kom gärna in till vår butik i Göteborg för en snabb service och bra pris! Vi byter ut din defekta volym knapp. Du kan även skicka in den om du bor i Uppsala, Malmö, Stockholm, Linköping, Jönköping, Umeå, Luleå eller någon annan stad.

Byte av volymknapp iPhone XR, iPhone X volymknappar reparation

Modell

iPhone X, iPhone XR