GAS Air Duster 400ml

99 kr

Blås bort damm och smuts med tryckluft / Air Duster! Tryckluft In Spray 400ml. Dammar enkelt av elektroniska komponenter med högt tryck.

Rengöring, Tryckluft på burk, Air Duster, Gas Duster

Air Duster som gör det enkelt att rengöra trånga utrymmen. Avlägsnar damm från svåråtkomliga delar i elektronisk Macbook, Datorer,  urverk.

Säkerhetsinformation: Rökning inte tillåten i samband med användning. Spraya aldrig mot öppen låga eller andra antändningskällor. Sörj för god ventilation vid användning. Undvik inandning av ångorna.

  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Tryckluft med 400 ml
  • Säker rengöring
  • Undvik skador på komponenter

För elektroniska produkter t. ex datorer, tangentbord mm