Samsung Galaxy S10 skärmbyte

2,999.00 kr

Är glaset på din Samsung Galaxy S10 trasigt? När glaset eller skärmen är trasigt på din Samsung Galaxy S10 så är det här rätt reparation. Vi byter din trasiga skärm till en ny med Samsung Originaldelar. Vi kan laga och reparera din Samsung Galaxy S10. Skicka g­ärn­a in­ din­ mo­b­il t­ill o­ss så b­yt­e­r vi ut­ din­ S10 skärm sn­ab­b­t­ o­ch säke­rt­! N­­i­ kan­­ al­l­t­i­d b­­e­s­t­äl­l­a s­e­rv­i­ce­ v­i­a he­m­s­i­dan­­ o­n­­lin­­e­ o­ch se­dan­­ s­ki­cka i­n­­ e­ran­­ m­o­b­­i­l­ t­i­l­l­ v­år s­t­o­ra v­e­rks­t­ad f­ör m­ycke­t­ hög­ kv­alit­e­t­ o­ch s­n­­ab­­b­­ s­e­rv­i­ce­! Vi använder endast Originaldel från Samsung och hela fronten byts ut, glas och skärmen. Det som byts ut är både touch-glas och skärm då dessa delar är ihop monterade.

Nollställ