Överföra innehåll från en iPhone, iPad till en ny enhet

Du kan använda iCloud eller iTunes om du vill överföra innehåll från din iPhone, iPad eller iPod touch till en annan enhet.
Innan du börjar:

 • Om du har en Apple Watch och planerar att flytta innehåll till en ny iPhone måste du ta bort parkopplingen mellan klockan och din gamla iPhone. När du tar bort parkopplingen säkerhetskopieras din Apple Watch automatiskt. Nu kan du börja ställa in din nya iPhone. Därefter parkopplar du Apple Watch-enheten med den nya iPhone-enheten.
  När du vill flytta innehåll till en ny iOS-enhet behöver du en iCloud- eller iTunes-säkerhetskopia av din nuvarande iOS-enhet. Om du inte säker på om du ska använda iCloud eller iTunes, kan du läsa om båda för att avgöra vilken metod som passar dig bäst.

Överföra innehåll från en iPhone, iPad till en ny enhet Överföra innehåll från en iPhone, iPad till en ny enhet

iCloud:

Säkerhetskopiera din nuvarande enhet med iCloud. Därefter kan du överföra säkerhetskopian till den nya enheten.

Skapa en iCloud-säkerhetskopia:

Skapa en iCloud-säkerhetskopia:

1. Anslut din gamla enhet till internet via Wi-Fi.

2. I iOS 8 eller senare trycker du på Inställningar > iCloud > Säkerhetskopia. I iOS 7 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Lagring, säkerhetskopiering.

3.Se till att iCloud-säkerhetskopia är aktiverat.

4.Tryck på Säkerhetskopiera nu. Koppla inte från anslutningen till Wi-Fi förrän processen är klar.

5.Kontrollera att säkerhetskopieringen är slutförd i Inställningar > iCloud > Lagring > Hantera lagring. Den ska visas med rätt datum och storlek.

Flytta över SIM-kortet eller kontakta operatören:

Så här gör du om den nuvarande enheten har ett SIM-kort:

 • Om du har fått ett nytt SIM-kort från operatören sätter du in det i din nya enhet.
  Om den nya enheten använder samma typ av SIM-kort som din nuvarande enhet, flyttar du SIM-kortet till den nya enheten.
  Om den nya enheten behöver en annan typ av SIM-kort än du har, eller om du är osäker på om det fungerar, ska du kontakta operatören.

Sedan överför du iCloud-säkerhetskopian till den nya enheten.

Överföra iCloud-säkerhetskopian till den nya enheten:

Överföra iCloud-säkerhetskopian till den nya enheten:

1.Slå på den nya enheten. ”Hej” visas på skärmen. Läs om hur du gör om du redan har slutfört inställningen av den nya enheten.

2.Svep från vänster till höger på välkomstskärmen. Följ anvisningarna tills Wi-Fi-skärmen visas.

3.Tryck på ett Wi-Fi-nätverk för att ansluta.

4.Följ anvisningarna tills skärmen Appar och data visas och tryck sedan på Återskapa från iCloud-säkerhetskopia > Nästa.

5.Ange ditt Apple-ID och lösenord.

6.Välj en säkerhetskopia. Kontrollera att du väljer rätt genom att jämföra datum och storlek. När du har valt ett alternativ startar överföringen. Om du har köpt iTunes- eller App Store-innehåll med flera olika Apple-ID:n uppmanas du att logga in på varje konto. Om du inte kan komma ihåg lösenorden kan du hoppa över det här steget genom att trycka på Har inget Apple-ID eller har glömt det.

7.Koppla inte ifrån anslutningen förrän processen är slutförd. Om du förlorar Wi-Fi-anslutningen innan processen är slutförd kan återskapningsprocessen pausas tills du ansluter igen. Att återskapa från en säkerhetskopia kan ta ett tag beroende på säkerhetskopians storlek och nätverkshastigheten.

Avsluta:

Låt om möjligt enheten vara ansluten till Wi-Fi och till elnätet tills innehållet i molnet hämtats till enheten. Innehåll i molnet omfattar allt som lagrats i molnet istället för i säkerhetskopian, till exempel bilder och musik. Det här innehållet hämtas automatiskt i bakgrunden. Hämtningen kan ta mellan några timmar och hela dagar att slutföra beroende på mängden innehåll.

Om du normalt använder iTunes för att synkronisera innehåll kan du också ansluta din enhet till datorn och använda iTunes för att synkronisera allt ytterligare innehåll. Om du inte har konfigurerat iCloud-nyckelring kan du bli uppmanad att ange lösenord till e-post, konton på sociala medier och andra appar.
Använda iTunes

Säkerhetskopiera din nuvarande enhet med iTunes. Därefter kan du överföra säkerhetskopian till den nya enheten.

Skapa en iTunes-säkerhetskopia av din nuvarande enhet:

1.Anslut enheten till datorn.

2.Öppna iTunes och kontrollera att du har den senaste versionen.

3.Välj enheten.

4.Spara innehåll som du hämtat från iTunes Store eller App Store: klicka på Arkiv > Enheter > Överför köp. Vänta sedan tills överföringen är klar.

5.Om du vill spara Hälsa och Aktivitet från iOS-enheten eller Apple Watch måste du kryptera säkerhetskopian: markera rutan Kryptera [enhet] säkerhetskopia och skapa ett lösenord som du kan komma ihåg.

Om du inte behöver spara data från Hälsa och Aktivitet kan du skapa en säkerhetskopia som inte är krypterad. Du behöver klicka på Säkerhetskopiera nu.

itunes-yosemite-encrypt-iphone-backup

6.När processen är klar kontrollerar du att säkerhetskopian slutförts i iTunes-inställningarna > Enheter. Namnet på enheten ska visas tillsammans med datumet och tidpunkten då iTunes skapade säkerhetskopian. Om du krypterade säkerhetskopian visas också   bredvid namnet på enheten.

itunes-yosemite-device-preferences

Flytta över SIM-kortet eller kontakta operatören:

Så här gör du om den nuvarande enheten har ett SIM-kort:

 • Om du har fått ett nytt SIM-kort från operatören sätter du in det i din nya enhet.
  Om den nya enheten använder samma typ av SIM-kort som din nuvarande enhet, flyttar du SIM-kortet till den nya enheten.
  Om den nya enheten behöver en annan typ av SIM-kort än du har, eller om du är osäker på om det fungerar, ska du kontakta operatören.

Sedan överför du iTunes-säkerhetskopian till en ny enhet.

Överföra iCloud-säkerhetskopian till den nya enheten:

Överföra iTunes-säkerhetskopian till den nya enheten:

1.Slå på den nya enheten. ”Hej” visas på skärmen. Läs om hur du gör om du redan har slutfört inställningen av den nya enheten.

2.Svep från vänster till höger på skärmen ”Hej” och följ stegen tills Wi-Fi-skärmen visas.

3.Anslut iOS-enheten till den dator där du har lagrat iTunes-säkerhetskopian.

4.Tryck på Anslut till iTunes på Wi-Fi-skärmen på iOS-enheten.

5.Följ anvisningarna på skärmen tills Appar och data visas. Tryck sedan på Återskapa från iTunes-säkerhetskopia > Nästa.

6.Ange ditt Apple-ID och lösenord.

7.Välj en säkerhetskopia. Kontrollera att du väljer rätt genom att jämföra datum och storlek. När du har valt ett alternativ startar överföringen.

8.Om du återskapar från en krypterad säkerhetskopia anger du lösenordet när du blir tillfrågad.

9.Vänta till uppgraderingen är klar. Slutför sedan de återstående inställningsstegen och synkronisera annat innehåll.

Avsluta:

Låt enheten vara ansluten till datorn och använd iTunes för att synkronisera allt innehåll som inte fanns med i säkerhetskopian. Låt om möjligt enheten vara ansluten till Wi-Fi och till elnätet tills innehållet i molnet hämtats till enheten. Innehåll i molnet omfattar allt som lagrats i molnet istället för i säkerhetskopian, till exempel bilder och musik. Det här innehållet hämtas automatiskt i bakgrunden. Hämtningen kan ta mellan några timmar och hela dagar att slutföra beroende på mängden innehåll.

Överföra en säkerhetskopia till en enhet som redan ställts in:

Om du vill överföra en säkerhetskopia till en enhet som du redan har ställt in, måste du radera enheten: Tryck på Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Det betyder att alla data som finns på enheten just då kommer att raderas. När innehållet har raderats startar enheten om och skärmen ”Hej” visas på nytt. Nu kan du överföra en säkerhetskopia till enheten.

Vi använder (cookies) på LagaiPhone.se Göteborg.