LagaiPhone.se tryggehandel Certifierad

 

Härmed intygas att lagaiphone.se som drivs av lever upp till Trygg e-handels krav för e-handlare.

lagaiphone certificate

Trygg e-handel uppmuntrar de som handlar på nätet till att göra aktiva val, tänka efter före sitt köp och att agera när något går fel. Med kvalitetsmärkningen vill vi öka kunskapen och tryggheten vid e-handel för både de som köper och säljer.

Om Trygg e-handel:
Trygg e-handel är en certifiering för e-butiker som säljer varor och tjänster på nätet. E-handel bygger på precis samma princip som traditionell postorder, skillnaden är att varorna uppvisas på en hemsida samt att köpeavtalet ingås direkt på hemsidan.

Det finns idag tusentals e-butiker i Sverige – de flesta seriösa, men tyvärr inte alla. Trygg e-handel certifieringen finns till för att du ska känna dig trygg att lämna känsliga uppgifter, veta att de kommer att leverera inom avtalad tid och att du kommer att få hjälp om något skulle gå fel.

Trygg e-handel startades 2007 av branschorganisationen Svensk Digital Handel, en del av Svensk Handel. Syftet var att öka kunskapen om vilka rättigheter man har som konsument. Tillsammans med flera stora konsumentorganisationer i Sverige har vi utarbetat de 14 grundläggande punkterna som krävs för att man ska bli certifierad av Trygg e-handel. Se de 14 grundläggande punkterna här.

Det är Svensk Digital Handel som granskar ansökande företag och delar ut symbolen till godkända e-handlare. Tillsammans med olika samarbetspartners görs stickprovskontroller för att se att kraven följs.

Trygg E-Handel – Vad innebär certifieringen?

Trygg e-handel är en certifiering för e-handels företag. E-handels företag är företag som säljer varor och tjänster via en butik på internet. E-handel bygger på precis samma princip som traditionell postorder, skillnaden är att varorna uppvisas på en hemsida samt att köpeavtalet ingås direkt på hemsidan.

Trygghet:
Certifieringen Trygg e-handels syfte är att hjälpa dig som konsument välja rätt e-handelsföretag när du handlar så att du kan känna dig trygg och säker även efter du tryckt på “Slutför köp”. Trygg e-handels målsättning är att det skall kännas lika tryggt och säkert att handla på Internet som i vanlig fysisk butik.

När du handlar från ett företag som har certifieringen Trygg e-handel så innebär det att företaget genom ett avtal förbundit sig att följa en rad krav. Endast stabila och seriösa e-handels företag har rätten att bära certifieringen Trygg e-handel.

Trygg e-handels krav är utformade för att du som konsument skall känna till och ta tillvara dina rättigheter när du handlar via internet. Bland annat ställs krav på att företaget skall vara tydlig med sin identitet, ha säkra rutiner för hantering av personuppgifter, använda säkra betalningslösningar samt ha en stabil ekonomi.

Säkerhet:

Svensk Distanshandel kontrollerar att kraven följs av de certifierade företagen genom kreditkontroller, provköp samt utredningar vid misstanke om brister. För att ge dig en extra trygghet tar Trygg e-handel emot klagomål från dig som konsument.

Om du klagar på ett företag som har certifieringen Trygg e-handel och det visar sig att företaget handlat felaktigt/i strid med kraven som ställs får företaget en “prick” i vårt register. Vid allvarliga brister kan certifieringen återkallas med omedelbar verkan. Allt detta sammantaget gör att du som konsument kan känna dig säker på att endast seriösa företag bär Trygg e-handel symbolen.

Trygg e-handel symbolen:
För att kontrollera att symbolen är äkta klickar du över Trygg e-handel symbolen. Varje anslutet företag har ett unikt certifikat på domänen tryggehandel.se

Var hittar jag Trygg e-handel certifierade företag?
Du hittar alla certifierade företag här. Företaget är indelande i kategorier efter sortiment så att du lättare skall kunna hitta företag som säljer de varor & tjänster du är intresserad av!

Vi använder (cookies) på LagaiPhone.se Göteborg.